wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki...

Nazwa postępowania: Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotnye w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych.
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Inflancka.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów papierniczych

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa materiałów papierniczych
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.9.2019
Termin składania ofert: 05.12.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów papierniczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia musi być biały, nowy, nieużywany, bezpyłowy, z obu stron: (czysty, niezalany, niepożółknięty, nieprzebarwiony, niepogięty, niepodziurawiony, niepodarty) wolny od jakichkolwiek innych wad.
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-11-27
zał.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia... 2019-11-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-12-02
Informacja z otwarcia ofert 2019-12-05

Zakup i dostawa kompresów gazowych jałowych i niejałowych

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa kompresów gazowych jałowych i niejałowych
Numer postępowania: P/15/KOMPRESY/2019
Termin składania ofert:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompresów gazowych jałowych i niejałowych.
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Inflancka.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.

Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.11.2019
Termin składania ofert: 02.12.2019, godz. 10:30
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
Część 1: Zestawy operacyjne, komplety jednorazowe, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Część 2: Zestawy do laparoskopii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Część 3: Fartuchy jednorazowe do operacji artroskopowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Część 4: Rękawice chirurgiczne jałowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
Część 5: Rękawice diagnostyczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-11-19
zał 2 (2.1-2.5) do SIWZ Formularz asortymentowo Cenowy Opis przedmiotu z... 2019-11-19
Odpowedzi na pytania 22.11.2019. 2019-11-22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-11-26
Odpowiedzi na pytania II i zmiana SIWZ 26.11.2019 2019-11-26
Odpowiedzi na pytania III 26.11.2019 2019-11-26
Informacja z otwarcia ofert 2019-12-02

Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.10.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część 1: Materiały opatrunkowe – zakres I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Część 2: Materiały opatrunkowe – zakres II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Część 3: Materiały opatrunkowe – zakres III
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Część 4: Materiały opatrunkowe – zakres IV
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-11-13
zał 2 (2.1-2.4) do SIWZ Formularz asortymentowo Cenowy Opis przedmiotu z... 2019-11-13
Edytowalne załaczniki 2019-11-13
Odpowiedzi na pytania 18.11.2019 2019-11-18
Informacja z otwarcia ofert 21.11.2019 2019-11-21
Informacja o wynikach postępowania 2019-12-05
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 29 30