wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Praca

praca

10.06.2019, godz. 10:23

Poszukujemy lekarzy radiologów - praca w trybie dyżurowym w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG i CT). Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Możliwość rożnych form zatrudnienia. Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 603 196 766 e-mail: andrzej.byszewski@wsdz.pl

czytaj dalej

14.05.2019, godz. 08:23

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ zatrudni osoby do pracy na stanowisku salowa Oferujemy: - rózne formy zatrudnienia - warunki pracy i płacy do uzgodnienia Kontakt pod nr telefonu 22 83 05 329 - Koordynator Działu Higieny Szpitalnej i Żywienia

czytaj dalej

14.05.2019, godz. 07:48

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ zatrudni sanitariuszki do pracy w Bloku Operacyjnym Oferujemy: - różne formy zatrudnienia - warunki pracy i płacy do uzgodnienia Kontakt pod nr telefonu 22 83 05 405 - p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

czytaj dalej

10.05.2019, godz. 13:51

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osobę na stanowisko fizjoterapeuty do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Zadania: prowadzenie terapii neurorozwojowej pacjentów Ośrodka. Wymagania: - wykształcenie wyższe - tytuł magistra na kierunku fizjoterapia - doświadczenie w pracy z niemowlętami minimum 1 rok, mile widziane dodatkowe kursy z zakresu: NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej (SI), PNF i inne. Oferujemy: - dobre warunki i miłą atmosferę pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rehabilitacja.neurologiczna@wsdz.pl  

czytaj dalej

10.05.2019, godz. 09:18

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osobę na stanowisko neurologopedy do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Zadania: prowadzenie terapii neurologopedycznej. Wymagania: - wykształcenie wyższe - tytuł magistra na kierunku logopedia oraz studia podyplomowe z neurologopedii - doświadczenie w pracy z niemowlętami minimum 1 rok. Oferujemy: - dobre warunki i miłą atmosferę pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rehabilitacja.neurologiczna@wsdz.pl  

czytaj dalej

28.03.2019, godz. 08:11

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ zatrudni logopedę w Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży Aleja Wyzwolenia 6 Oferujemy: - różne formy zatrudnienia - warunki pracy i płacy do uzgodnienia   Kontakt: Kierownik Przychodni Przyszpitalnej oraz Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży Anna Sawicka – Kamińska, anna.kaminska@wsdz.pl tel. 22 83 05 471 Kierownik Działu Zatrudnienia i Organizacji Anna Lubryczyńska, anna.lubryczynska@wsdz.pl  tel. 22 83 05 438 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz...

czytaj dalej

09.11.2018, godz. 09:54

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osoby na stanowisko: konserwator - pracownik gospodarczy Ogólny zakres obowiązków: - obsługa systemu monitorującego teren szpitala, centrali p.poż., sygnalizacji gazów medycznych, systemu BMS, centrali telefonicznej; - wykonywanie drobnych prac konserwatorskich – budowlanych, sanitarnych, elektrycznych; - usługi transportu wewnętrznego; - gospodarka kluczami; - dozór nad ruchem osób wchodzących na teren szpitala, dozór nad ruchem samochodów wjeżdżających na teren szpitala, obchody kontrolne terenu szpitala oraz budynków szpitalnych zwieńczonych wpisem do zeszytu kontrolnego; - utrzymywanie w czystości terenu wewnętrznego szpitala, w tym (sprzątanie, opróżnianie koszy zewnętrznych na terenie szpitala, mycie schodów zewnętrznych, gra...

czytaj dalej

31.08.2018, godz. 11:29

Warszawski Szpital dla Dzieci poszukuje osoby na stanowisko: sekretarka medyczna. Zakres zadań podstawowych: - obsługa administracyjno-biurowa Ośrodka, - umawianie pacjentów na świadczenia medyczne (telefonicznie lub osobiście), - udzielanie informacji organizacyjnych dotyczących udzielanych świadczeń medycznych, - współpraca z personelem Ośrodka oraz innymi komórkami Szpitala zgodnie z potrzebami, - dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji medycznej, w tym jej porządkowanie oraz archiwizowanie. Wymagania: - wykształcenie średnie lub wyższe, - znajomość zasad realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnych, - bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, - bardzo dobra organizacja pracy własnej, - dyspozycyjność, empatia, dokładność, - umiejętność pracy w zespole...

czytaj dalej
  1