wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo


Misją Warszawskiego Szpitala dla Dzieci jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym dzieciom. Dążymy do tego wykorzystując całą naszą wiedzę, doświadczenie i życzliwość personelu. Staramy się zapewnić pacjentom najwyższej jakości usługi medyczne, poczucie bezpieczeństwa oraz jak najkrótszy pobyt w szpitalu.
 
Cele Strategiczne:
 
  1. Uzyskanie zadowolenia pacjentów i ich opiekunów na każdym etapie świadczonych usług.
  2. Zapewnienie kompetentnego personelu, świadomego swojej odpowiedzialności i wpływu na kształtowanie najwyższego poziomu jakości usług.
  3. Inwestycje w rozwój, kompleksową modernizację i rozbudowę Szpitala.
Zobowiązujemy się do:
 
  1. ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N/OHSAS 18001), zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001),
  2. spełniania przepisów prawnych i innych wymagań dot. świadczonych usług, ochrony środowiska i bhp,
  3. zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, zagrożeniom środowiskowym, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  4. zachowania poufności, integralności i dostępności informacji,
  5. zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania niniejszej Polityki.

Aktualności

W sobotę dzieci odwiedził Mikołaj i elf wraz ze świtą. Niespodziewanie zapukał w okna, które mieszczą się na drugim piętrze Szpitala. Za pomocą zapisanych kartek, obiecał dzieciom, że zaraz do nich przyjdzie z prezentami. Słowa dotrzymał i ... czytaj dalej

Piątego grudnia Pani Dyrektor Szpitala przyjęła ciepło i serdecznie najmłodszych przedstawicieli Szkoły Podstwowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego. Dzieci razem z nauczycielkami przyjechały z upominkami dla małych i dużych pacjentów. Pani... czytaj dalej

Zamów newsletter: