wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.6.2019
Termin składania ofert: 28.06.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 6 części:
część 1:
Dreny do toczenia soli, lejce naczyniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
część 2:
Przyrządy do przetaczania, do pomp, zestawy, igły i kaniule do znieczuleń
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
część 3:
Strzykawki i igły jednorazowego użytku, kaniule, koreczki, aparaty do pobierania leków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
część 4:
Kaniule i kaniule bezpieczne dożylne, zamknięte systemy dostępu naczyniowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
część 5:
Cewniki do dostępu żylnego centralnego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
część 6:
Maski krtaniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 6).
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-18
Zał.2 (2.1-2.6) - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówi... 2019-06-18
Odpowiedzi na zapytania 25.06.2019 2019-06-25
Informacja z otwarcia ofert 28.06.2019 2019-06-28
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 09.07.2019.pdf 2019-07-09

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.5.2019
Termin składania ofert: 17.06.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-31
zał 2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmioty zamówienia 2019-05-31
Edytowalne załączniki 2019-05-31
Zmiana SIWZ 07.06.2019.pdf 2019-06-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-06-07
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 12.06.2019 2019-06-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 2019-06-12
Informacja z otwarcia ofert 17.06.2019.pdf 2019-06-17
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-06-19

Informacja dotycząca przedmiotu umowy przeznaczonego do najmu lub...

Nazwa postępowania: Informacja dotycząca przedmiotu umowy przeznaczonego do najmu lub dzierżawy dla Wykonawcy, który wygra Konkurs Ofert na: „Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenie „Banku Krwi” na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Informacja dotycząca przedmiotu umowy przeznaczonego do najmu lub dzierżawy dla
Wykonawcy, który wygra Konkurs Ofert na:
Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 i prowadzenie „Banku Krwi”
na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ
INFORMACJA 2019-05-31
Projekt Umowy najmu pomieszczeń 2019-05-31

Konkurs ofertna „Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki...

Nazwa postępowania: Konkurs ofertna „Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenie ”Banku Krwi” na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ”
Numer postępowania: WSDZ.KZ.62.2.2019
Termin składania ofert: 10.06.2019, godz. 10:00
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenie ”Banku Krwi” na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZw zakresie:
  • diagnostyki laboratoryjnej: analitycznej, serologicznej, mikrobiologicznej
    i histopatologicznej,
  • prowadzenia „Banku Krwi” z oznaczaniem grupy krwi w układzie AB0 i czynnika Rh, wykonywaniem prób krzyżowych i wydawaniem krwi, i preparatów krwiopochodnych w postaci gotowej do przetaczania
  • wraz z udostępnieniem Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń na podstawie odrębnej umowy najmu.
Ogłoszenie o konkursie ofert 2019-05-31
SWKO LABORATORIUM 2019-05-31
zał.1 Formularz ofertowy 2019-05-31
zał.2 Formularz asortymentowo - cenowy badań laboratoryjnych 2019-05-31
zał.3 Szczegółowe zasady prowadzenia Banku Krwi 2019-05-31
zał.4 Standardowa procedura związana z gospodarką krwią w WSDZ 2019-05-31
zał.5 Oświadczenie o zapoznaniu sie z miejscem i warunkami realizacji z... 2019-05-31
zał.6 Projekt Umowy na świadczenia zdrowotne 2019-05-31
zał.7 Projekt Umowy najmu pomieszczeń 2019-05-31
zał.8 Wykaz osób które będą wykonywały świadczenia na rzecz Zamawiającego 2019-05-31
zał.9 Wykaz aparatury medycznej i sprzętu i oraz środków transportu i ł... 2019-05-31
zał.10 Harmonogram rzeczowo - czasowy zadań związanych z przejęciem dzi... 2019-05-31
zał.11 Rzut pomieszczeń przeznaczonych pod najem 2019-05-31
INFORMACJA 2019-05-31
Odpowiedzi na pytania 2019-06-06
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w konkursie ofert 18.06.2019 2019-06-18

Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.4.2019
Termin składania ofert: 24.05.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów szewnych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie podzielone jest na 2 części:
część 1: Nici wchłanialne,
część 2: Nici niewchłanialne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.2). Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-15
Załącznik 2 Formularz asortymentowo-cenowy Opis przedmiotu zamówienia 2019-05-15
Odpowiedzi na zapytania 21.05.2019 2019-05-21
Informacja z otwarcia ofert 24.05.2019.pdf 2019-05-24
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12.06.2019 2019-06-12
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 27 28