wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Zakup i dostawa kompresów gazowych jałowych i niejałowych

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa kompresów gazowych jałowych i niejałowych
Numer postępowania: P/15/KOMPRESY/2019
Termin składania ofert:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompresów gazowych jałowych i niejałowych.
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Inflancka.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.

Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ

Nazwa postępowania: Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.11.2019
Termin składania ofert: 27.11.2019, godz. 10:30
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa bielizny szpitalnej do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
Część 1: Zestawy operacyjne, komplety jednorazowe, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Część 2: Zestawy do laparoskopii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Część 3: Fartuchy jednorazowe do operacji artroskopowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Część 4: Rękawice chirurgiczne jałowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
Część 5: Rękawice diagnostyczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.5 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 5).
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-11-19
zał 2 (2.1-2.5) do SIWZ Formularz asortymentowo Cenowy Opis przedmiotu z... 2019-11-19

Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.10.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów opatrunkowych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Część 1: Materiały opatrunkowe – zakres I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 1).
Część 2: Materiały opatrunkowe – zakres II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 2).
Część 3: Materiały opatrunkowe – zakres III
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 3).
Część 4: Materiały opatrunkowe – zakres IV
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.4 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia – część 4).
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-11-13
zał 2 (2.1-2.4) do SIWZ Formularz asortymentowo Cenowy Opis przedmiotu z... 2019-11-13
Edytowalne załaczniki 2019-11-13
Odpowiedzi na pytania 18.11.2019 2019-11-18

Dostawa środków kontrastowych

Nazwa postępowania: Dostawa środków kontrastowych
Numer postępowania: EP/56/2019
Termin składania ofert:
Odczynniki i środki kontrastowe
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków kontrastowych
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Wolski.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.
http://zp1.wolski.med.pl/Order/Details/30405
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/8df0e610-359e-4975-afcf-f2dd2fa6adbb

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa środków do dezynfekcji
Numer postępowania: 88-W-D-09-2019
Termin składania ofert:
Zakup i dostawa środków do dezynfekcji
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Żelazna.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.
https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/147815/zakup-i-dostawa-srodkow-do-dezynfekcji
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 28 29