wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.1.2019
Termin składania ofert: 21.01.2019, godz. 12:30
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiania 2019-01-11
Edytowalne załączniki 2019-01-11
Odpowiedź na pytania 17.01.2019 2019-01-17
Informacja z otwarcia ofert 21.01.2019 2019-01-21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24.01.2019 2019-01-24

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019r.

Nazwa postępowania: PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019r.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.030.2.2018
Termin składania ofert:
PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019r.
Plan postępowań na 2019r. 2018-12-31

Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.23.2018
Termin składania ofert: 27.12.2018, godz. 12:30
Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-18
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-18
edytowalne załączniki 2018-12-18
Informacja z otwarcia ofert 2018-12-27
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf 2019-01-09

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w...

Nazwa postępowania: Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
Numer postępowania:
Termin składania ofert: 14.12.2018, godz. 09:00
Szczegółowe informacje o przedmiotowym postepowaniu znajdują się pod adresem: http://www.cmsolec.pl/images/stories/Konkursy/2018/SWKO_01_12_2018_NPL/SWKO.pdf

Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla...

Nazwa postępowania: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.21.2018
Termin składania ofert: 13.12.2018, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa żywienia zbiorowego pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-04
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-12-07
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ 2018-12-07
Edytowalne załączniki do SIWZ 2018-12-07
Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ II 2018-12-10
Informacja do Wykonawców 2018-12-10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 2018-12-10
Informacja z otwarcia ofert 13.12.2018 2018-12-13
Informacja o unieważnieniu postępowania 17.12.2018 2018-12-17
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 26