wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Bip_logo

Zamówienia publiczne

Plan postępowań na 2020 r.

Nazwa postępowania: Plan postępowań na 2020 r.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.030.2.2019
Termin składania ofert:
Plan postępowań na rok 2020
Plan postępowań na 2020 rok 2019-12-24

ostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.

Nazwa postępowania: ostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.13.2019
Termin składania ofert: 27.12.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elektrod do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1:
Elektrody VAPR
Część 2: Elektrody do termoablacji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia ) (odpowiednio do danej części).
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-12-16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-12-16
Zał.2 (2.1-2.2) - Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówi... 2019-12-16
Odpowiedzi na pytania 23.12.2019 2019-12-23
Informacja z otwarcia ofert 27.12.2019 2019-12-30
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 16.01.2020 2020-01-16

Nocna i świątecznaj opieka zdrowotnaudzielanej w miejscu...

Nazwa postępowania: Nocna i świątecznaj opieka zdrowotnaudzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotnye w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Solec.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.
http://www.cmsolec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:swko01112019npl-konkurs-ofert-na-wiadczenia-nocnej-i-witecznej-opieki-zdrowotnej-udzielane-w-miejscu-zamieszkania-lub-pobytu-wiadczeniobiorcy-&catid=34:aktualnoci&Itemid=53

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki...

Nazwa postępowania: Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych
Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia zdrowotnye w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych.
Postępowanie prowadzone jest przez Lidera postępowania Szpital Inflancka.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na stronie Lidera postępowania.

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów papierniczych

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa materiałów papierniczych
Numer postępowania: WSDZ.KZ.270.9.2019
Termin składania ofert: 05.12.2019, godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów papierniczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia musi być biały, nowy, nieużywany, bezpyłowy, z obu stron: (czysty, niezalany, niepożółknięty, nieprzebarwiony, niepogięty, niepodziurawiony, niepodarty) wolny od jakichkolwiek innych wad.
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-11-27
zał.2 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia... 2019-11-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-12-02
Informacja z otwarcia ofert 2019-12-05
Informacja o unieważnieniu postępowania 2019-12-12
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 29 30