wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Praca

praca

21.12.2017, godz. 12:21

W tę środę Warszawski Szpital dla Dzieci, odwiedził już kolejny raz TEATR ZA JEDEN UŚMIECH. Aktorzy jak zawsze wnieśli w serca naszych podopiecznych wiele radości. Po przedstawieniu goście z Sekcji Komunikacji Społecznej MOW NFZ- obdarowali dzieci pięknymi prezentami. Wszystkim bardzo dziękujemy za poświęcony czas i piękne chwile.

czytaj dalej

21.12.2017, godz. 12:17

Podczas uroczystości związanej z zakończeniem modernizacji I części zabytkowego budynku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci nastąpiło symboliczne przekazanie aparatu EEG- dla pacjentów naszego szpitala- przez Pana Ambasadora : His Exellency Ambassador of the United Arab Emirates Dr Yousif Eisa Hassan Al. Sabri I Mrs Sawsan Abbas Al Alawi, Consul of the United Arab Emirates Jesteśmy bardzo wdzięczni za tak szlachetny gest I dar.

czytaj dalej

21.12.2017, godz. 12:15

5 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość związana z zakończeniem modernizacji I części zabytkowego budynku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, realizowanej w ramach kolejnego etapu „Rozbudowy i modernizacji WSDZ w latach 2010-2019”. Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć Prezydent m. st. Warszawy- Panią Hannę Gronkiewicz- Waltz, która podczas swojego przemówienia podkreśliła, że modernizacja zabytkowego budynku - najstarszego, w którym funkcjonuje miejski szpital - jest szczególnie skomplikowana. Inwestycję w całości finansuje m.st. Warszawa, koszt modernizacji pierwszej części budynku A to około 12 mln zł. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, szczegółowo konsultowano ich zakres z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzięki pracom konserwatorskim budynek odzyskał swój w...

czytaj dalej

27.11.2017, godz. 10:47

OGŁOSZENIE O KONKURSIE   Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 43   Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1638 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2016 r., poz. 1957) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracown...

czytaj dalej

14.09.2017, godz. 13:44

Warszawski Szpital dla Dzieci poszukuje osoby na stanowisko: dietetyk. Zakres zadań podstawowych: ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjenta, udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na kompleksowych działaniach z zakresu dietetyki/psychodietetyki w celu uzyskania optymalnej efektywności udzielanych świadczeń, ukierunkowanych na zmianę nawyków żywieniowych i uzyskanie prawidłowej masy ciała, udzielanie informacji pacjentom i rodzicom bądź opiekunom prawnym, prowadzenie szkoleń dla rodziców/rodzin wyżej wymienionych dzieci oraz dzieci przebywajacych w oddziałach szpitalnych, określanie diet na usługi żywienia pacjentów w Oddziałach Szpitala, współpraca z personelem Ośrodka oraz innymi komórkami Szpitala zgodnie z pot...

czytaj dalej

14.09.2017, godz. 13:37

Warszawski Szpital dla Dzieci poszukuje osoby na stanowisko: sekretarka medyczna. Zakres zadań podstawowych: obsługa administracyjno-biurowa Ośrodka, umawianie pacjentów na świadczenia medyczne (telefonicznie lub osobiście), udzielanie informacji organizacyjnych dotyczących udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z personelem Ośrodka oraz innymi komórkami Szpitala zgodnie z potrzebami, dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji medycznej, w tym jej porządkowanie oraz archiwizowanie. Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, znajomość zasad realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnych, bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, bardzo dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność, empatia, dokładność, umiejętność pracy w zespole, ...

czytaj dalej

14.09.2017, godz. 13:05

Warszawski Szpital dla Dzieci zatrudni lekarza laryngologa w Poradni Otolaryngologicznej zlokalizowanej w Przychodni Specjalistycznej w Alei Wyzwolenia 6. Możliwe zatrudnienie etatowe lub kontraktowe. Wymiar czasu pracy i warunki do uzgodnienia. Kontakt: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Marcin Rawicz e-mail marcin.rawicz@wsdz.pl  tel 601246386

czytaj dalej

25.07.2017, godz. 12:28

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ pilnie zatrudni lekarzy specjalistów radiologów lub będących w trakcie specjalizacji na dyżury. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Kontakt: dr n. med. Marcin Rawicz - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa tel 22 830 54 19 lub 6012246386 e-mail: marcin.rawicz@wsdz.pl

czytaj dalej
  1 3