wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Praca

praca

14.06.2018, godz. 14:30

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osoby na stanowisko: Konserwator – pracownik gospodarczy Zakres obowiązków:   Obsługa systemu monitorującego teren szpitala, centrali p.poż., sygnalizacji gazów medycznych, systemu BMS, centrali telefonicznej; wykonywanie drobnych prac konserwatorskich – budowlanych, sanitarnych, elektrycznych; usługi transportu wewnętrznego; gospodarka kluczami; dozór nad ruchem osób wchodzących na teren szpitala, dozór nad ruchem samochodów wjeżdżających na teren szpitala, obchody kontrolne terenu szpitala oraz budynków szpitalnych zwieńczonych wpisem do zeszytu kontrolnego; utrzymywanie w czystości terenu wewnętrznego szpitala, w tym (sprzątanie, opróżnianie koszy zewnętrznych na terenie szpitala, mycie schodów zewnętrznych, grabienie, czysz...

czytaj dalej

25.05.2018, godz. 16:38

Szanowny Pacjencie,   poniżej prezentujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w naszym Szpitalu.     I/ Kto jest administratorem danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 43, nr KRS: 0000045460, NIP: 525 209 51 55, REGON: 000297520, dalej jako: Szpital.   II/ Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Warszawskiego Szpital dla Dzieci SP ZOZ pod adresem e-mail: iod@wsdz.pl. &...

czytaj dalej

05.03.2018, godz. 13:51

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osobę na stanowisko fizjoterapeuty do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Zadania: prowadzenie terapii neurorozwojowej pacjentów Ośrodka. Wymagania: - wykształcenie wyższe - tytuł magistra na kierunku fizjoterapia - doświadczenie w pracy z niemowlętami minimum 1 rok, mile widziane dodatkowe kursy z zakresu: NDT-Bobath, Integracji Sensorycznej (SI), PNF i inne. Oferujemy: - dobre warunki i miłą atmosferę pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rehabilitacja.neurologiczna@wsdz.pl   Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Warszawski Szpital dla...

czytaj dalej

05.03.2018, godz. 13:50

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osobę na stanowisko neurologopedy do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Zadania: prowadzenie terapii neurologopedycznej. Wymagania: - wykształcenie wyższe - tytuł magistra na kierunku logopedia oraz studia podyplomowe z neurologopedii - doświadczenie w pracy z niemowlętami minimum 1 rok. Oferujemy: - dobre warunki i miłą atmosferę pracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rehabilitacja.neurologiczna@wsdz.pl Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ (zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, D...

czytaj dalej

15.02.2018, godz. 08:04

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ poszukuje osoby na stanowisko: Inspektora/Specjalisty ds. Rachunku Kosztów i Analiz Finansowych Zakres obowiązków: 1. Prowadzenie rachunku kosztów, dokonywanie analiz opłacalności funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych WSDZ; 2. Opracowywanie metodologii prowadzenia rachunku kosztów; 3. Ewidencja ilości i rodzajów badań diagnostycznych wykonywanych przez poszczególne pracownie diagnostyczne WSDZ; 4. Przygotowywanie i przedstawianie prezentacji z miesięcznymi danymi finansowymi WSDZ oraz prezentacji z wynikami finansowymi poszczególnych jednostek organizacyjnych WSDZ; 5. Ustalanie rocznych oraz kwartalnych budżetów kosztów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych WSDZ na podstawie planu rzeczowo-finansowego; 6. Wycena r...

czytaj dalej

15.02.2018, godz. 07:57

Dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 00-328 Warszawa, ul. M. Kopernika 43 zatrudni: 1. Otorynolaryngologa lub lekarza w trakcie specjalizacji –Poradnia Otolaryngologiczna przy ul. Wyzwolenia 6 Praca z zapleczem Bloku Operacyjnego w ramach Chirurgii i Ortopedii 2. Neurologa dziecięcego lub lekarza w trakcie specjalizacji – Poradnia Neurologii Dziecięcej przy ul. M. Kopernika 43 3. Endokrynologa lub lekarza w trakcie specjalizacji – Poradnia Endokrynologiczna przy ul. M. Kopernika 43. Praca z możliwością współpracy z Oddziałem Pediatrycznym 4. Urologa lub lekarza w trakcie specjalizacji - Poradnia Urologiczna przy ul. M. Kopernika 43 Praca z zapleczem Bloku Operacyjnego w ramach Chirurgii i Ortopedii oferujemy: 1. Pr...

czytaj dalej

21.12.2017, godz. 12:21

W tę środę Warszawski Szpital dla Dzieci, odwiedził już kolejny raz TEATR ZA JEDEN UŚMIECH. Aktorzy jak zawsze wnieśli w serca naszych podopiecznych wiele radości. Po przedstawieniu goście z Sekcji Komunikacji Społecznej MOW NFZ- obdarowali dzieci pięknymi prezentami. Wszystkim bardzo dziękujemy za poświęcony czas i piękne chwile.

czytaj dalej

21.12.2017, godz. 12:17

Podczas uroczystości związanej z zakończeniem modernizacji I części zabytkowego budynku Warszawskiego Szpitala dla Dzieci nastąpiło symboliczne przekazanie aparatu EEG- dla pacjentów naszego szpitala- przez Pana Ambasadora : His Exellency Ambassador of the United Arab Emirates Dr Yousif Eisa Hassan Al. Sabri I Mrs Sawsan Abbas Al Alawi, Consul of the United Arab Emirates Jesteśmy bardzo wdzięczni za tak szlachetny gest I dar.

czytaj dalej
  1 3