wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Medycyna Sportowa

Uprzejmie informujemy, że realizujemy finansowany z budżetu m.st. Warszawy program zdrowotny:

„Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie”.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat:
  • uprawiającej sport w klubach sportowych, uczniowskich klubach sportowych, klasach sportowych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego
  • wyjeżdżającej na kolonie/obozy sportowe
  • zamieszkałej w Warszawie
Zapisy na badania profilaktyczne:
Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Medycyny Sportowej
Al. Wyzwolenia 6, Warszawa
od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -18:00
tel. (22) 83 05 498
 

Na wizytę proszę zabrać wypełnione dokumenty:

- zgodę na uczestnictwo w programie zdrowotynym
- wywiad ankieta sportowo-lekarska

(jeśli dziecko posiada aktualne badanie krwi i/lub moczu, proszę przynieść na wizytę).