wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Lekarze, Fizjoterapeuci

Zespół Lekarzy
  • Anna Huflejt-Pyzel - specjalista rehabilitacji medycznej i neurologii dziecięcej, pediatra
  • Łucja Pałka - specjalista pediatrii, neurologii i neurologii dziecięcej
  • Maria Bartuszek - specjalista rehabilitacji medycznej
  • Wioletta Dmochowska - specjalista rehabilitacji medycznej
Zespół Fizjoterapeutów
  • Katarzyna Bąbik
  • Ewa Budzińska
  • Katarzyna Kieszczyńska
  • Ewa Kowalczyk
  • Teresa Kozaczyńska
  • Jolanta Dzierzyc-Kulhawik
  • Maria Osińska
  • Barbara Satora
  • Agnieszka Snopkowska
  • Aleksandra Tomczakowska
  • Maciej Wiśniewski
  • Joanna Zduńczyk
  • Rafał Zych
Zespół Psychologów
  • Adrianna Augustowska-Ajnenkiel
  • Katarzyna Gwiazdowska
  • Anna Nykiel
  • Marta Szczepaniak
Zespół Neurologopedów
  • Magdalena Naszko
  • Marcelina Przeździęk 
Logopeda
  • Barbara Kozaczyńska
Zespół Pedagogów specjalnych
  • Magdalena Banaszek
  • Marcelina Przeździęk
  • Jadwiga Świtka
Pedagog specjalny, tyflopedagog (terapeuta widzenia)
  • Jolanta Kobus
Pedagog, terapeuta zajęciowy
  • Konrad Orłowski
 
Masażysta
  • Radosław Certa

Wszyscy członkowie zespołu ukończyli liczne kursy: NDT-Bobath, NDT-Bobath Baby, PNF, Integracji Sensorycznej SI, Psychomotoryki, Weroniki Sherborne, KinesioTaping, Biofeedback, Nauczania Kierowanego, Blissa, Hallvick i Prechtla.

Zespół sekretarek medycznych

  • Magdalena Krawczyk - koordynator sekretariatu
  • Żaneta Majchrzak
  • Joanna Żelazko