wsdz
Warszawski Szpital
dla Dzieci SPZOZ

ul. M. Kopernika 43,
00-328 Warszawa

Centrala: (22) 83 05 300
Izba Przyjęć: (22) 83 05 425

Bip_logo

Radiolog

02.01.2019

Poszukujemy lekarzy radiologów - praca w trybie dyżurowym w Pracowni Diagnostyki Obrazowej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Szczegółowych informacji udzieli Dział Zatrudnienia i Organizacji - tel. 22 83 05 437(8).

Powrót